Garancia / Jótállás és kellékszavatosság feltételek

Ezúton szeretnénk tájékoztatni önt arról, hogy milyen jogok illetik meg ha a nálunk vásárolt termék meghibásodik. A garanciaról / jótállás és a kellékszavatosságról bővebben a lenti tájékoztatóban olvashat.  Alkalmazandó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új, tartós fogyasztási cikkekre 2021.01.01-től.

Garancia / Jótállás tájékoztatás

Az IOTcentrum Webshop garanciát / jótállást kizárólag fogyasztónak minősülő (magánszemélyek) vásárlóinak biztosít. Fogyasztónak jogi értelemben csak a természetes / magánszemélyek minősülnek. Tehát nem minősülnek fogyasztónak a gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szövetkezetek, stb.

Jótállást webáruházunk az általa meghatározott termékekre önként vagy a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A garancia időtartama a termék vásárló általi átvételével kezdődik.

A megjelölt termékekre a  jogszabály kötelező jótállást rendel el – ilyen termékek esetén a garancia idő a termék vételárától függ: a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, míg a 250 000 forint vételár felett 3 év a jótállási idő. 10 000 Ft értéket el nem érő tartós fogyasztási cikk esetén kötelező garancia / jótállási idő nincs, ebben az esetben a vásárló kellékszavatossági igénnyel élhet. Ebből kifolyólag, valamint a 151/2003 (IX.22.) kormányrendeletre való hivatkozás miatt az IOTcentrum Webshop nem minden termékére biztosít jótállást.

Kötelező jótállási idő

Garancia /Jótállási jegy

Webáruházunk elektronikus számla keretén belül biztosítja a jótállást, amit e-mailen küldünk meg a termék átvételét követően.

Elektronikus jótállási jegy

Ha a jótállás időtartama alatt a megvásárolt termék elromlik, vélelmezni kell, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában már megvolt. Ilyenkor a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodott. Az IOTcentrum Webshopnak egyidejűleg jogában áll a meghibásodás okát független szakértővel kivizsgáltatni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hiba oka a termék átadásakor már valóban létezett.
A garancia keretében először javítás vagy cserélés, majd árleszállítás vagy visszavásárlás iránti jogát érvényesítheti. A követelések érvényesíthetőségére (sorrend, költségviselés, stb.) a lentebb részletezett kellékszavatosságnál ismertetett lehetőségek vonatkoznak.

Kellékszavatosság tájékoztatás.

Mindegyik megvásárolt árucikk vonatkozásában az IOTcentrum Webshopot kellékszavatossági kötelesség terheli. A fent említett kormányrendelet alapján webáruházunk vállalja, hogy a vásárlónak értékesített termék megfelel a leírásban és a megrendelésben szereplő terméknek. Az áru sérülésmentes, kifogástalanul működik és megfelel a jogszabályokban meghatározott minőségi előírásoknak.

A fenti kötelesség magánszemély általi vásárlás esetében webáruházunkat 2 évig, míg fogyasztónak nem minősülő vevő (vállalkozás, cég) esetében 1 évig terheli. A kellékszavatosság a termék átadásának napjától kezdődnek.

Amennyiben ön fogyasztó és az árucikk átvételétől számított fél éven belül a termék meghibásodik, vélelmezni kell, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában is megvolt. Ezt nevezzük hibás teljesítési feltételezésnek. Ebben az esetben a vásárlónak csak azt kell bizonyítania, hogy a termék elromlott. Az IOTcentrum Webshopnak ugyanakkor jogában áll a hiba okát független szakértővel kivizsgáltatni. Ez esetben megbizonyosodni arról, hogy az árucikk hibájának oka már a termék átadásakor is létezett.

Amennyiben a vásárló nem minősül fogyasztónak, vagy a termék átvételétől számítva a hiba észleléséig több mint fél év telt el, további teendője van a vásárlónak. Ilyenkor a meghibásodás fennállásán kívül szükséges azt is bizonyítania szakvéleménnyel, hogy a hiba oka már a terméket átvételekor fennállt. Példaként említve a hibás gyári összeszerelést, vagy hiányos anyagminőséget, stb.
Ha ezen feltételek megvalósulnak és a kellékszavatossági idő alatt az árucikk elromlik vagy nem a megrendelt termék került kiszállításra, választása alapján jogában áll kérni a termék javítását vagy cseréjét. Ebben az esetben webshopunk csak a törvényben megjelölt esetekben térhet el a vásárló által választott igény helyett egy másikra.

A cserével vagy a javítással érintett alkatrészre a kellékszavatossági igény elévülése újra indul. A cserével vagy javítással nem érintett részekre viszont az elévülési idő folytatódik.
Amennyiben a javítást vagy a cserét az ITOcentrum nem tudja vállalni, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, kérheti a vásárló a vételár részbeni visszafizetését. Vagy elállhat a megrendeléstől. Csekély hiba esetén, mely lehet a termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hiba, (esztétikai hiba, kopás, apró sérülés, stb) a hatályos jogszabályok értelmében a vásárlónak nincs joga elállni.

A termékekre szavatossági igény nem érvényesíthető amennyiben:

– A termék módosításra, megbontásra, átalakításra került, ide értve a gyári frimware cseréjét,
– Nem rendeltetésszerű használatból ered (például  túlfeszültség miatt, hibás bekötés, stb.) a meghibásodás,
– Környezeti hatás, vegyszeres kezelés miatt keletkező károsodás történt,

Ha a bevizsgálás során derül ki, hogy a hiba oka azért keletkezett melyre a szavatossági igény nem érvényesíthető, a javítási költségről a megrendelőt értesítjük. Amennyiben a vásárló nem kéri a javítást, a terméket visszajuttatjuk.

Ha érvényesíteni szeretné jótállási, kellékszavatossági igényét webáruházunknak az Ügyfélszolgálate-mail címre írt elektronikus levéllel jelentheti be. A garancia, valamint a kellékszavatosság feltétele a “forgalmazói matrica” megléte a termékhez, mellyel a vásárló igazolni tudja, hogy a terméket az IoTcentum Webshopban vásárolta. Máshol vásárolt termékre a Szolgáltató nem tud sem garanciát, sem kellékszavatosságot biztosítani.